Långsele

 

Ett samhälle i förvandling

 

Långsele samhälle har, i stort, tillkommit p.g.a. järnvägen.

Med Långsele socken menas dock inte bara själva kärnan i byn utan där räknas också

Forsse Bruk som hade sin storhetstid kring förra sekelskiftet.

Dit räknas också de otaliga torpare och hjon som funnits under förindustriella epoken.Fortsättning i


Del 1     Del 2   Del 3    Del 4 


LAIF


Långsele Tennisklubb

 

Norra Stambanorna

Boken

En bygd att minnas Näs-Nyland-Nordsjö

Finns några ex. kvar, ta kontakt med Rolf Nilsson, Långsele


Har själv läst boken och den är mycket intressant, har ju själv vuxit upp i Nordsjö.
OBS!


Ni som har berättelse eller att ni kommer ihåg andra händelser skriv i kontaktformuläret.


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦